Rezerwacji można dokonać na najbliższych 14 dni w sprawach rejestracji pojazdu, wymiany dowodu rejestracyjnego, z powodu braku miejsca na wpisy kolejnych terminów badań technicznych lub z powodu zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym.
  • 1. Zarezerwuj miejsce w kolejce
  • 2. W umówionym terminie (przed wybraną godziną) wpisz PIN w terminalu i pobierz bilet z systemu kolejkowego
  • Czekaj na wywołanie przez pracownika.
  • Brak możliwości wybrania daty oznacza brak wolnych terminów.
    Rejestracja Pojazdów