Aktualny stan kolejek

Kolejka Ilość osób w kolejce Aktualny numerek
A. REJESTRACJA POJAZDÓW 3 043
B. WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO ZE WZGLĘDU NA BRAK MIEJSCA 3 017
C. ZGŁOSZENIE SPRZEDAŻY, WTÓRNIK NALEPKI itd 3 033
D. WYDAWANIE DOWODÓW REJESTRACYJNYCH 7 037
E. REJESTRACJA WWW 0 000