Aktualny stan kolejek

Kolejka Ilość osób w kolejce Aktualny numerek
A. REJESTRACJA POJAZDÓW 0 037
B. WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO ZE WZGLĘDU NA BRAK MIEJSCA 0 009
C. ZGŁOSZENIE SPRZEDAŻY, WTÓRNIK NALEPKI itd 0 045
D. WYDAWANIE DOWODÓW REJESTRACYJNYCH 0 068
E. REJESTRACJA WWW 0 000