Aktualny stan kolejek

Kolejka Ilość osób w kolejce Aktualny numerek
A. REJESTRACJA POJAZDÓW 5 021
B. ZGŁOSZENIE SPRZEDAŻY, WTÓRNIK NALEPKI itd 0 023
C. WYDAWANIE DOWODÓW REJESTRACYJNYCH 0 019
D. REJESTRACJA WWW 2 001