Aktualny stan kolejek

Kolejka Ilość osób w kolejce Aktualny numerek
A. REJESTRACJA POJAZDÓW 0 064
B. WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO ZE WZGLĘDU NA BRAK MIEJSCA 0 012
C. ZGŁOSZENIE SPRZEDAŻY, WTÓRNIK NALEPKI itd 0 049
D. WYDAWANIE DOWODÓW REJESTRACYJNYCH 0 080
E. REJESTRACJA WWW 0 003