Aktualny stan kolejek

Kolejka Ilość osób w kolejce Aktualny numerek
A. REJESTRACJA POJAZDÓW 0 043
B. WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO ZE WZGLĘDU NA BRAK MIEJSCA 0 020
C. ZGŁOSZENIE SPRZEDAŻY, WTÓRNIK NALEPKI itd 0 041
D. WYDAWANIE DOWODÓW REJESTRACYJNYCH 0 081
E. REJESTRACJA WWW 0 005