Aktualny stan kolejek

Kolejka Ilość osób w kolejce Aktualny numerek
A. REJESTRACJA POJAZDÓW 6 036
B. ZGŁOSZENIE SPRZEDAŻY, WTÓRNIK NALEPKI itd 0 025
C. WYDAWANIE DOWODÓW REJESTRACYJNYCH 4 041
D. REJESTRACJA WWW 4 007