Aktualny stan kolejek

Kolejka Ilość osób w kolejce Aktualny numerek
A. REJESTRACJA POJAZDÓW 0 037
B. WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO ZE WZGLĘDU NA BRAK MIEJSCA 0 028
C. ZGŁOSZENIE SPRZEDAŻY, WTÓRNIK NALEPKI itd 0 048
D. WYDAWANIE DOWODÓW REJESTRACYJNYCH 0 067
E. REJESTRACJA WWW 0 000