Aktualny stan kolejek

Kolejka Ilość osób w kolejce Aktualny numerek
A. REJESTRACJA POJAZDÓW 0 064
B. WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO ZE WZGLĘDU NA BRAK MIEJSCA 0 012
C. ZGŁOSZENIE SPRZEDAŻY, WTÓRNIK NALEPKI itd 0 064
D. WYDAWANIE DOWODÓW REJESTRACYJNYCH 0 061
E. REJESTRACJA WWW 0 000