Aktualny stan kolejek

Kolejka Ilość osób w kolejce Aktualny numerek
A. REJESTRACJA POJAZDÓW 0 044
B. WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO ZE WZGLĘDU NA BRAK MIEJSCA 0 030
C. ZGŁOSZENIE SPRZEDAŻY, WTÓRNIK NALEPKI itd 0 029
D. WYDAWANIE DOWODÓW REJESTRACYJNYCH 0 054
E. REJESTRACJA WWW 0 003